Rezervácia ľudovej architektúry, Stará Hora – Sebechleby

Stará Hora – Sebechleby sú situované v modrokamenskej vinohradníckej oblasti na úpätí Štiavnických vrchov, južne od okresného mesta Krupina. Súbor vinohradníckych pivníc sa nachádza v extraviláne obce, v mieste nazývanom Stará Hora. Podľa tradície vznikali od 16. stor. ako úkryty hĺbené do skál pred nájazdmi Turkov. Iné podanie tvrdí, že pivnice – „diery“, si nechali vyhĺbiť obyvatelia banskoštiavnickymi baníkmi na uskladnenie vína. Správy o jeho pestovaní pochádzajú zo 17. stor. Zástavbu týchto sezónne využívaných stavieb vytvárajú dva typy objektov. Najstaršiu formu predstavujú vinohradnícke pivnice jednoducho hĺbené do svahu. Mladšiu reprezentujú podpivničené kamenné hlinou omazané a vápnom obielené vinohradnícke domčeky, ktorých prízemie sa využívalo na prípravu a výrobu vína. Vedľa prípravovne je situovaná obytná časť, v podstreší uskladňovali seno. Strechy sú zväčša valbové, prípadne sedlové s doštenými štítmi. Najstaršie zistené vročenie na jednej zo zachovaných pivníc je z roku 1707. Dominantu zástavby tvorí kaplnka patróna vinohradníkov, sv. Urbana z roku 1732. Nachádza sa tu 89 objektov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky.

Mapa