Rezervácia ľudovej architektúry, Podbiel

Podbiel sa nachádza v Oravskej vrchovine pri sútoku rieky Oravy a Studeného potoka. Vznikol v polovici 16. stor. valašskou kolonizáciou a pôvodne patril k Oravskému panstvu. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, domácou výrobou plátna a šindľa. Okrem vysokej pece, ktorej zvyšky sú pri ceste na Zuberec, boli v obci minulosti dve píly, pivovar a mlyn. Jej zástavba je ulicového typu s trojuholníkovým námestím okolo kostola. Základ hospodárskych usadlostí tvoria otvorené spoločné dvory s hĺbkovou zástavbou. V prednej časti dvora sú za sebou dva i tri domy, na ktoré nadväzujú hospodárske stavby. Zástavbu parcely uzatvára kolmo postavená stodola. Zrubové neomietané domy so sedlovými strechami krytými šindľom stoja na kamenných podmurovkách. Objekty, z ktorých je 56 vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pochádzajú z polovice 19. a zo začiatku 20. storočia.

Mapa