Rezervácia ľudovej architektúry, Osturňa

Osturňa leží v severnom svahu Spišskej Magury v doline Osturnianskeho potoka, v okrese Kežmarok. Zamagurskú obec založili v 16. stor. v čase valašskej kolonizácie. Jej zástavbu tvoria jednotlivé hospodárske dvory, ležiace na jednej alebo na druhej strane cesty pri potoku. Nepravidelne od seba vzdialené dvory sa tiahnu údolím v dĺžke až 9 km. Dlhý pozemok jedného hospodárstva zasahuje v pruhu na obe strany od hospodárskeho dvora. V prednej časti dreveného zrubového dvora je pozdĺžnou stranou popri ceste osadený dom so sedlovou strechou krytou šindľom, v zadnej, rovnobežne s domom, stojí stodola s maštaľou. Menšie hospodárske časti, chlievy, ovčín kryté pultovými strechami, dopĺňajú charakteristický uzavretý pôdorys dvora po stranách. Nachádza sa tu 157 pamiatkovo chránených goralských usadlostí v jedinečnom prírodnom prostredí.

Mapa