Rezervácia ľudovej architektúry, Čičmany

Čičmany sú rázovitou obcou, obkolesenou kopcami Strážovských vrchov a Malej Fatry v južnej časti Rajeckej doliny, juhozápadne od Rajca. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 13. stor. a obyvatelia dediny, preslávenej aj charakteristickou ľudovou výšivkou, sa pôvodne zaoberali chovom oviec a predajom bryndze, doplnkovo sa venovali aj obchodu so súkennými papučami a kapcami. Za novodobé medzníky vývoja obce možno považovať najmä veľké požiare v 1. polovici 20. stor. Po najničivejšom požiari obce v roku 1921 zásluhou architekta Dušana Jurkoviča pod dozorom Štátneho referátu na ochranu pamiatok stavali nové zrubové stavby, reflektujúce nové požiadavky na bývanie. Pôvodnú zástavbu zrubových domov radovej potočnej dediny charakterizovali typy veľkorodinných, často poschodových objektov s hornými komorami, v ktorých niekedy žilo až 30 osôb. Jedinečným charakteristickým prvkom sú geometrickými ornamentmi zdobené exteriéry domov (pôvodná fotografia). Ženy zdobili hlinou, neskôr vápnom pôvodne len nárožia, od 19. stor. postupne celý exteriér drevených neomietaných domov. Hoci rezerváciu dnes vytvárajú zväčša popožiarové domy, je výnimočným dokumentom dlhodobej snahy o ochranu hodnôt ľudovej architektúry (objekty ľudovej architektúry).

Mapa