Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Hrad Červený Kameň, sala terrena, nástenná maľba, iluzívne dvere pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Hrad Červený Kameň, sala terrena, nástenná maľba, iluzívne dvere pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Hrad Červený Kameň, sala terrena, nástenná maľba, iluzívne dvere pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)