Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Csákyovský kaštieľ, Bratislava – Prievoz, detail nástennej výmaľby pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Csákyovský kaštieľ, Bratislava – Prievoz, detail nástennej výmaľby pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Csákyovský kaštieľ, Bratislava – Prievoz, detail nástennej výmaľby pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)