Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Kostol sv. Štefana, Štefanová, kazateľnica pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Kostol sv. Štefana, Štefanová, kazateľnica pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Kostol sv. Štefana, Štefanová, kazateľnica pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)