Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Kostol sv. Mikuláša, Poruba, detail stredovekej nástennej maľby pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Kostol sv. Mikuláša, Poruba, detail stredovekej nástennej maľby pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Kostol sv. Mikuláša, Poruba, detail stredovekej nástennej maľby pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)