Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Evanjelický kostol a. v., Myjava, kazateľnica pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Evanjelický kostol a. v., Myjava, kazateľnica pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Evanjelický kostol a. v., Myjava, kazateľnica pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)