Renesančná zvonica v Kežmarku

Súčasťou areálu stredovekého Kostola sv. Kríža je charakteristická zvonica, patriaca k typickým prejavom východoslovenskej renesancie. Táto samostatne stojaca hranolovitá stavba s prevýšeným prízemím vybudovaná na temer štvorcovom pôdoryse je ukončená štítkovou atikou. Tú zdobia sgrafitá s erbmi cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku. Kežmarská zvonica patrí k najkrajším renesančným pamiatkam na Spiši. Poschodie zvonice je vysunuté na konzolách a presvetľujú ho zdvojené a trojité zvukové okná, lemované sgrafitom s motívom delfína, typickým pre obdobie renesancie. Nárožia stavby zvýrazňuje sgrafitová bosáž. Autorom stavby je miestny staviteľ Ulrich Materer, ktorý ju ukončil v roku 1591. V prízemí zvonice je valená klenba, na poschodí je umiestnená drevená zvonová stolica s dvoma zvonmi.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa