Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Hans von Aachen: Mária Alžbeta Fuggerová, 1610-1615, olej na plátne, (zdroj: Slovenské národné múzeum – Hrad Červený Kameň)

Hans von Aachen: Mária Alžbeta Fuggerová, 1610-1615, olej na plátne, (zdroj: Slovenské národné múzeum - Hrad Červený Kameň)

Hans von Aachen: Mária Alžbeta Fuggerová, 1610-1615, olej na plátne, (zdroj: Slovenské národné múzeum – Hrad Červený Kameň)