Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Hohenberg F.- Braun, G.: Pohľad na Bratislavu z juhu. detail grafického listu, okolo 1593 (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)

Hohenberg F.- Braun, G.: Pohľad na Bratislavu z juhu. detail grafického listu, okolo 1593 (zdroj: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum)

Hohenberg F.- Braun, G.: Pohľad na Bratislavu z juhu. detail grafického listu, okolo 1593 (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)