Reduta Bratislava

Na mieste barokovo-klasicistickej Krajinskej sýpky, ktorá stála blízko dunajského nábrežia na dnešnej Mostnej ulici, sa rozhodla mestská rada vybudovať nový dôstojný objekt pre kultúrne potreby obyvateľov Bratislavy, najmä pre rôzne divadelné, zábavné a hudobné podujatia, ale aj pre plesy a rozmanité zhromaždenia. Podľa projektu budapeštianskych architektov Dezidera Jakaba a Marcella Komoru postavili v rokoch 1913 – 1919 monumentálnu eklektickú budovu reduty. Táto stavba patrí k prvým v meste, u ktorých boli použité vtedy ako progresívna novinka železobetónové konštrukcie. V rozpore s touto modernosťou pri riešení nosných konštrukcií však autori pri stvárňovaní architektonického výrazu a detailu na želanie objednávateľov z mestskej rady uplatnili historizujúce prvky a ornamentiku. V exteriéri i noblesnom interiéri tak vyznievajú novobarokové a novo rokokové ornamenty a štukatérska výzdoba. Vplyv secesie možno badať na oknách. Na fasádach umiestnili reliéfy od bratislavského sochára Adolfa Messmera so symbolikou umenia, predovšetkým hudby a vedy. Vo veľkoryso riešených interiéroch s monumentálnymi schodiskami je koncertná i divadelná sála. Po takmer sto rokoch fungovania prešla Reduta nedávno komplexnou obnovou a modernizáciou technológií, umožňujúcich špičkové záznamy hudobnej produkcie. Už viac ako polstoročie v nej sídli Slovenská filharmónia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa