Radenov dom, Čičmany

Obec Čičmany, ležiaca pri prameňoch riečky Rajčianky v Strážovských vrchoch, vzbudila záujem širokej verejnosti už v roku 1895 na Národopisnej výstave československej v Prahe. Od tohto obdobia sa začal v obci rozvíjať určitý druh turizmu a folklorizmu pretrvávajúci až dodnes. Komplex ľudovej architektúry, pozoruhodný svojou zachovalosťou a štýlovou jednotnosťou, bol v roku 1979 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu. Napriek tomu, že bol postavený v roku 1924 ako replika požiarom zničeného objektu, je tento poschodový trojpriestorový ľudový zrubový dom považovaný za jedinečný. Pôdorysným členením vychádza z prízemného trojpriestorového domu s radením miestností izba – pitvor – komora. Priestorovo nadväzuje na domy z 18. stor. s podstrešnými komorami, ktoré sú charakteristické pre Čičmany, kde až do 20. stor. prežívala forma veľkorodiny. Pôvodne v podstreší ukryté komory však priznáva ako plné poschodie, zdôraznené pozdĺž štítovej a dvorovej steny domu prebiehajúcou drevenou pavlačou. Celú plochu vonkajšieho zrubu pokrýva ornamentálna vápenná výzdoba. V tomto a v susednom prízemnom trojpriestorovom zrubovom dome s hornými podstrešnými komorami je vysunutá expozícia Považského múzea v Žiline. Návštevníkom je v nej predstavené bývanie, zamestnanie, ľudový odev a ľudové umenie z minulosti. Rozmanitosť exponátov dokumentuje všedný i sviatočný život obyvateľov obce a ich rodinné zvyky. Expozícia očarí návštevníka množstvom vzácnych výšiviek, ktorých technika, ornamentálne motívy a decentná farebnosť majú svoj pôvod v renesancii. V druhom objekte, dome č. 42, je nainštalovaná expozícia, ktorá predstavuje bývanie v Čičmanoch na začiatku 20. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa