Prvé slovenské gymnáziá

Architektonickým výrazom skromné prízemné budovy patronátnych gymnázií sú dokladom húževnatej snahy o pozdvihnutie vzdelanosti slovenského ľudu. Ich vznik vyplynul z požiadavky na uplatňovanie slovenského jazyka v školstve, formulované v Memorande národa slovenského z júna 1861. Založili ich vďaka iniciatíve memoranda Š. M. Daxnera. Podporu našiel najskôr v Revúcej, kde v roku 1862 potvrdila evanjelická cirkevná samospráva založenie prvého slovenského gymnázia. V martinskom patronátnom evanjelickom gymnáziu sa začalo vyučovať 1. septembra 1867. Tretie gymnázium v Kláštore pod Znievom pod patronátom katolíckej cirkvi otvorili v roku 1869. Po krátkom, ale intenzívnom období fungovania ich v rokoch 1874 – 1875 vláda ako nevlastenecké zrušila.

Prvé slovenské gymnázium, Revúca
Prvé slovenské gymnázium, Martin
Prvé slovenské gymnázium, Kláštor pod Znievom

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa