Prvá budova Slovenského národného múzea, Martin

O vybudovaní prvej budovy slovenského národného múzea sa rozhodlo 12 rokov po založení Slovenskej muzeálnej spoločnosti. Zbierky sa od jej založenia priekopníkom slovenského múzejníctva A. Kmeťom natoľko rozrástli, že dovtedajšie umiestnenie v Národnom dome sa stávalo nevyhovujúcim. Múzeum postavili vďaka celonárodnej zbierke podľa projektu M. M. Harminca v roku 1908. Jednoposchodová stavba s osovo symetrickou fasádou stvárnenou v novorenesančnom duchu má na prízemí a poschodí sedem veľkých siení. Neskôr boli zbierky premiestnené do novej budovy od toho istého autora. V prvej budove slovenského národného múzea je dnes Múzeum Andreja Kmeťa SNM.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa