Próza po roku 1945

Prof. PhDr. Marta Součková, PhD.

Po roku 1948 mali na slovenskú prózu vplyv štyri desaťročia komunistickej vlády. Od vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky v roku 1993 sa do literatúry navrátila pluralita a sloboda. Začali vychádzať diela mnohých doposiaľ nelegálnych alebo exilových autorov.