Projektový tím

Univerzitná knižnica v Bratislave
ANDROVIČ Alojz
CEHLÁRIKOVÁ Natália
CIGLAN Ivan
HUDECOVÁ Zuzana
POLAKOVIČ Boris
STRAKOVÁ Jarmila

Autori príspevkov
ASCHENBRENNEROVÁ Kristína
AUGUSTÍNOVÁ Eva
BARTKO Emil
BIČANOVÁ Katarína
BÍZIKOVÁ Margita
BLAŽEJ Ján
BUKOVENOVÁ Zuzana
DUCHOVÁ Zuzana
DVOŘÁKOVÁ Viera
FOJTÍKOVÁ FEHÉROVÁ Dária
FORNAYOVÁ Petra
GAVURA Ján
GAŽÍKOVÁ Zuzana
GBÚR Ján
GREGOR Richard
GRUPAČ Marián
HARSÁNYI Ladislav
HASALOVÁ Eva
HAŽÍR Dušan
HLEDÍKOVÁ Ida
HRIEŠIK Maja
HRIEŠIK NEPŠINSKÁ Mária
JANČÁR Ivan
JAUROVÁ Zora
JURAN Ján
KABÁT Michal 
KLIMO Viktor
KOLESÁR Zdeno
KRIŽANOVÁ Petronela
KUKUMERGOVÁ Alexandra
MATEJOV Radoslav
MICHALICOVÁ Irena
MOJŽIŠOVÁ Michaela
MORAVČÍKOVÁ Henrieta
MORONGOVÁ Barbora
OROSOVÁ Martina
PIETSCH Dana
PINČÍKOVÁ Ľubica
REZNÍK Branislav
ROTHENSTEINOVÁ KOLČÁKOVÁ Karina
SEDLÁK Imrich
SIKOROVÁ Miroslava
SLIACKY Michal
SOUČKOVÁ Marta
ŠEVČÍKOVÁ Eva
ŠIMKOVIČOVÁ Martina
ŠKVARNA Dušan
ŠMATLÁK Martin
ŠTORKOVÁ MALITI Romana
TOMČÍK Vladimír
TURÁK František
VRABLICOVÁ Katarína
VRBANOVÁ Alena
WARADZINOVÁ Svetlana

Autori fotografií
ANDRÍKOVÁ Alena
BACHRATÝ Ctibor
BROOŠ Miroslav
CEPKA Anton
CEPKA Matúš
CIGLAN Ivan
CISÁROVÁ MINÁRIKOVÁ Eva
DUCHOVÁ Zuzana
FENĎA Peter
FRATRIČ Peter
HAŽÍR Dušan
HOJSTRIČOVÁ Jana
HROMADOVÁ Mária
HROMADOVÁ Zuzana
JANIŠOVÁ Simona
KLIMO Viktor
KNAP Noro
LAURINCOVÁ Mária
MACHATA Peter
MANINA Tomáš
MIŠOVIČ Henrich
PINČIKOVÁ Ľubica
POLAKOVIČ Boris
PROCHÁZKA Peter
SCHRÁMEK Juraj
SMEJKAL Pavel
STRAKA Peter
SÚKUP Ján
ŠÁLEK Bohumil
ŠTOVKA Jano
ŠURIN Miroslav
TAPPERT Robert
VESELSKÝ Daniel

Inštitúcie, ktoré poskytli fotografie
ART FILM n. o.
Bábkové divadlo na Rázcestí
Bábkové divadlo v Košiciach
Bábkové divadlo Žilina
Pamiatkový úrad SR
Slovenský filmový ústav
Slovenské centrum dizajnu
Slovenská národná galéria
Štátna opera v Banskej Bystrici
Štátne divadlo Košice
Umelecký súbor Lúčnica
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
VirtualTravel.sk

Fotografia, Grafika & Dizajn
SCHLOSSER Felix
http://www.felixschlosser.sk