Primaciálny palác, Bratislava

Palác postavil ostrihomský arcibiskup Jozef Batthyány podľa predlohy M. Hefeleho na stredovekých základoch niekedy medzi rokmi 1777 a 1781. Barokovo-klasicistický štvorpodlažný štvorkrídlový palác s monumentálnym trojloďovým prejazdom má na 1. poschodí reprezentačné priestory a salóny, z ktorých najpozoruhodnejšia je Zrkadlová sieň. V nej v roku 1805 po bitke pri Slavkove podpísali medzi Francúzskom a Rakúskom Bratislavský mier. Za Napoleona Bonaparte podpísal zmluvu minister zahraničných vecí Talleyrand a za rakúske cisárstvo knieža Johann Joseph Lichtenstein. Palác prestal byť trvalým sídlom arcibiskupa po návrate arcibiskupstva do Ostrihomu v roku 1820. V roku 1902 kúpilo budovu mesto a zapojilo ju do komplexu radnice. Po celkovej rekonštrukcii sa dnes v Primaciálnom paláci nachádza veľká časť umeleckej zbierky mesta. Zvláštnu pozornosť si zaslúži najmä Zrkadlová sieň, vytvorená prepojením viacerých miestností lemovanými zrkadlami a damaskovými kobercami. Počas rekonštrukcie budovy v roku 1903 bola za tapetami objavená séria šiestich neznámych gobelínov zobrazujúcich starú antickú povesť o Héro a Leandrovi.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa