Priestory

Na začiatok treba povedať, že Slovensko je jednou z mála európskych krajín, ktorá nemá divadlo určené výhradne na projekty súčasného tanca. Nepočítame Štúdio tanca v Banskej Bystrici, ktoré je repertoárovým divadlom jedného súboru. A tak by sa tu história súčasného tanca dala definovať aj ako príbeh hľadania priestoru nezávislých tanečníkov, čo sa zdá kľúčovým momentom.
Po spolupráci s viacerými domami kultúry (z nich tanec v Bratislave najviac podporoval DK Ružinov) hľadanie vyústilo po dlhodobejších snahách v 90. rokoch do nádejného priestoru Divadla Aréna v Bratislave, ktoré jeho zakladateľ Milan Sládek, známy mím a pedagóg, chcel po svojom odchode z krajiny v roku 2002 dedikovať tancu a pohybovému divadlu, najmä pre už reálne existujúce spojenie divadla s tancom, rastúce a pravidelné uvádzanie tanečných diel na pôde divadla a pre intenzívne kontakty s tanečnou komunitou. Nakoniec sa Divadlo Aréna stalo činohernou scénou. Zatvorenie Dvorany VŠMU, kde sa uvádzali najmä premiéry a work-in-progress diela študentov, na niekoľko rokov ešte zhoršilo situáciu. Časom bolo napriek veľkým odporom umeleckej verejnosti zbúrané Divadlo STOKA, ktoré tak isto ponúkalo priestor pre niektoré tanečné projekty. Od roku 2004 sa tanec v Bratislave pravidelne uvádzal len v A4 – nultom priestore.
Neskôr sa však situácia začala o niečo zlepšovať. Od roku 2007 do prvej polovice roku 2015 fungovalo divadlo elledanse, ktoré sa orientovalo výhradne na tanec a pohyb, no podobne ako A4 tu pre priestorové obmedzenia bolo možné len veľmi ťažko uvádzať priestorovo a technicky náročnejšie projekty. Ďalším bolo divadlo Meteorit, ktoré uvádzalo okrem domáceho a zahraničného súčasného tanca aj činohru a detské predstavenia.
V Žiline sa tanec pravidelne uvádza na známej Stanici, ktorú ako nezávislý priestor pre súčasné umenie založilo a prevádzkuje občianske združenie Truc Sphérique pod vedením Mareka Adamova. Okrem prezentácií je Stanica aj rezidenčným priestorom, koprodukovala viacero pôvodných diel.
V Košiciach vzniklo v roku 1995 občianske združenie Bona Fide, po viacerých úspešných aktivitách v oblasti kultúry sa jeho zakladatelia rozhodli realizovať svoje snaženie pod spoločnou hlavičkou. Miesto na svoje aktivity našli v bývalom DK v mestskej časti Vyšné Opátske – v roku 2005 začalo fungovať centrum IC Culture train. Vo svojej dramaturgii sa snažilo obsiahnuť rôzne druhy umenia a ďalších činností, medzi iným aj súčasný tanec. V roku 2007 sa ťažisko aktivít presunulo do bývalých kasární, kde vznikol projekt Kasárne Kulturpark, jeden z hlavných investičných projektov kandidatúry Košíc na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. V súčasnosti sú teda v Košiciach dva vynovené priestory, kde môžeme nájsť aj súčasný tanec – Kasárne a Tabačka.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, kultúrnych manažérov a dobrovoľníkov. Presťahovaním sa do nových priestorov v záhrade v Beniczkého pasáži v roku 2010 získala svoj terajší názov. Hlavnou náplňou organizácie je poskytovanie priestoru pre prezentáciu a tvorbu súčasného a komunitného umenia v podobe divadelných a tanečných predstavení, koncertov, festivalov a výstav, ale aj pre vlastnú umeleckú produkciu a vzdelávanie. Záhrada je sídlom občianskeho združenia SKOK!, ktoré slúži ako informačné a rezidenčné centrum pre súčasný tanec a fyzické divadlo.
Od novembra 2011 do júna 2015 fungoval v SND projekt Pondelky súčasného tanca v SND. Vznikol na základe spolupráce SND s elledanse, iniciovali ho choregrafka Šárka Ondrišová a Mário Radačovský, vtedajší riaditeľ Baletu SND. Projekt má nahradiť nová forma spolupráce SND a nezávislých umelcov na poli súčasného tanca.