Literatúra

Časopis Vlna:
17 / 2003, P. Fornayová, Looking For Space Story
20 – 21 / 2004, P. Fornayová, Tanec vo fáze čakania
28 / 2006, P. Fornayová, Tanec pre mňa hovorí tanec, rozhovor s Katarínou Mojžišovou
35 / 2008, P. Fornayová, Homo easy?, rozhovor s Jarom Viňarským a Tomášom Krivošíkom
Časopis Salto:
1 /2003, P. Fornayová, Nezávislí od priestoru
2 – 3 / 2004, P. Fornayová, Festivalové postimpresie
Časopis Tanec:
1/1998, I. Liszkayová, Existuje len jedno tu a teraz
2 / 1998, E.Gajdošová, E.T. Bartko, Sezóna 1997 / 1998 na slovenskej tanečnej scéne
1 – 2 / 2000, J. Kekeňáková, Bralen – 25 rokov, rozhovor s Rastislavom Letenajom
1 / 2001, M. Poláková, Desať rokov súčasného tanca na Slovensku