Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ľahký elektrický automobil, dizajn Štefan Klein, prototyp pre WUSAM Zvolen, 1998 (foto Archív Slovenského centra dizajnu)

Ľahký elektrický automobil, dizajn Štefan Klein, prototyp pre WUSAM Zvolen, 1998 (foto Archív Slovenského centra dizajnu)

Ľahký elektrický automobil, dizajn Štefan Klein, prototyp pre WUSAM Zvolen, 1998 (foto Archív Slovenského centra dizajnu)