Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ultraľahké lietadlo DynamicWT 9, dizajn Tadeáš Wala, výrobca Aerospool s.r.o., Prievidza, 1999 (foto Archív Slovenského centra dizajnu)

Ultraľahké lietadlo DynamicWT 9, dizajn Tadeáš Wala, výrobca Aerospool s.r.o., Prievidza, 1999 (foto Archív Slovenského centra dizajnu)

Ultraľahké lietadlo DynamicWT 9, dizajn Tadeáš Wala, výrobca Aerospool s.r.o., Prievidza, 1999 (foto Archív Slovenského centra dizajnu)