Periodiká

Na Slovensku k odborným periodikám zaoberajúcim sa rôznymi aspektmi tradičnej ľudovej kultúry patrí: Slovenský národopis, Etnografické rozpravy, Slavistické štúdie, Musicologica Slovaca et Europaea. Najmladším prírastkom je Ethnomusicologicum novum. ÚĽUV vydáva časopis o problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia s názvom RUD – remeslo, umenie, dizajn a Národné osvetové centrum Národnú osvetu s príspevkami z oblasti folklorizmu.