Pamiatky secesie

Na konci 19. storočia sa už akademický historizmus prežil. V celej Európe sa k životu vehementne a búrlivo hlásili nové architektonické a výtvarné prejavy. Popri hnutiach Arts and Crafts, Modern Style, Art Nouveau a Jugendstil, ktoré si z Viedne našli cestu na Slovensko a tu sa rozvíjali pod názvom secesia. Do popredia sa dostali individuálne prejavy konkrétnych projektantov a architektov, ktorí sa nebáli kombinovať na stavbách prvky z rôznych častí sveta, využívať nové materiály a technológie, uplatňovať dekoratívne a farebné prvky umeleckých remesiel s dôrazom na ich estetiku a funkčnosť (Kostol sv. Alžbety a gymnázium v Bratislave, kaštieľ v Abraháme). Secesná architektúra a umenie sa výrazne uplatnili najmä na praktických bytových, verejných a výrobných stavbách. Autori nachádzali silnú inšpiráciu aj v domácom ľudovom umení, ktoré sa v mnohých ohľadoch ukázalo ako kreatívne a životaschopné (Kultúrny dom v Skalici).