Pamiatky obdobia socializmu (druhá polovica 20. storočia)

Všetky oblasti života v druhej polovici 20. storočia boli poznačené komunistickou ideológiou. Fatálne zasiahla aj do architektonickej a umeleckej tvorby, ktorá bola podriadená jedinému cieľu – budovaniu socialistickej spoločnosti. Základnou charakteristikou stavebného prejavu tohto obdobia je monumentalita, typizácia a funkčnosť. Nezvyčajne sa rozrástla pamätníková tvorba pripomínajúca významné osobnosti a udalosti slovenských dejín, najmä obdobie oslobodenia a Slovenského národného povstania (Slavín, Kalište-Baláže, Dukla). Napriek stagnácii kreatívnej tvorby sa aj v socializme podarilo vytvoriť diela, ktoré si zaslúžia pozornosť (Most SNP a Krematórium v Bratislave).