Pamätný dom Čierny Orol, Liptovský Mikuláš

Bývalý hostinec Čierny orol sa nachádza na nároží uličnej zástavby. Vznikol spojením troch starších budov pravdepodobne v 19. storočí. Po rozšírení o divadelné javisko sa stal dôležitým centrom rozvoja kultúrneho život v meste i regióne. Prvého mája 1918 bola na nádvorí hostinca veľká manifestácia robotníkov za sebaurčovacie právo národov, za zastavenie vojny a za 8-hodinový pracovný čas. Zúčastnení tu po prvýkrát na Slovensku verejne vyslovovali požiadavku vytvorenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Túto udalosť pripomína bronzový reliéf L. Majerského.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa