Pamätník Slavín v Bratislave

Novodobú dominantu Bratislavy, ktorá stojí na pamätnom cintoríne Červenej armády na kopci nad mestom, vybudovali podľa projektu architekta Jána Svetlíka v roku 1960. Hlavný vstup do areálu tvorí široké nástupné schodište. Na jeho osi sa postupne otvárajú tri gradujúce časti cintorína s vyvrcholením v monumentálnom pamätníku. Sochárska výtvarná výzdoba centrálnej časti rozsiahleho areálu námetovo čerpá z vojnových a najmä víťazstvo oslavujúcich motívov. Pochádza z ateliérov sochárov Ladislava Snopka, Jána Kulicha, Tibora Bártfaya, Rudolfa Pribiša a Alexandra Trizuljaka.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa