Pamätník roľníckeho povstania 1831 v Haniske

Pamätník roľníckeho povstania postavili v roku 1938 z iniciatívy Jubilárneho výboru mladých Slovákov na východnom Slovensku. Pripomína tzv. cholerové povstanie, ktoré sa v roku 1831 začalo v Zemplíne a bleskovo sa rozšírilo po celom východnom Slovensku. Povstanie, vyvolané chudobou a zbedačovaním roľníkov vojsko potlačilo a 119 povstalcov popravili. Pamätník umiestnený na vrchu Furča tvorí dominantu širšieho okolia. Jeho ústredným motívom je bronzová socha víťazne kráčajúceho muža, umiestnená na vysokom valcovom pylóne. V podnoží je skupina povstalcov. Autorom pomníka je Jozef Pospíšil. Z plošiny, na ktorej stojí súsošie je pekný výhľad na severnú časť Košickej kotliny a Slanské vrchy.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa