Pamätné budovy Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici

Významnou kapitolou v novodobej histórii Banskej Bystrice je Slovenské národné povstanie. Ozbrojené vystúpenie slovenského národa orientované proti fašistickému režimu vypuklo 29. augusta 1944 v Banskej Bystrici. Po krátkom úspechu bolo násilne potlačené. Povstalci sa stiahli do hôr a odtiaľ uplatňovali partizánsky spôsob boja.
Pri príležitosti 25. výročia SNP postavili na okraji historického jadra mesta v roku 1969 moderný pamätník podľa projektu architekta D. Kuzmu, s ktorým spolupracoval sochár J. Jankovič. Emotívne pôsobiacu sochársky poňatú konštrukciu vytvárajú dva nerovnaké priestorové segmenty z betónu, ktoré prepája presklenný komunikačný mostík. Stavba poskytuje výstavné a prevádzkové priestory Múzeu SNP. V areáli pamätníka je umiestnená expozícia ťažkej bojovej techniky používanej počas povstania.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa