Kalište – Baláže – Pamätné miesto SNP

Začiatok posledného roku druhej svetovej vojny sa na Slovensku niesol v znamení systematického potlačovania ozbrojeného vystúpenia slovenského ľudu – Slovenského národného povstania. Podozrenie z pomoci povstalcom bolo často dostatočným dôvodom ku krvavým represáliám voči miestnemu obyvateľstvu. Horehronskú obec Kalište, kde sa nachádzalo centrum partizánskeho oddielu Napred a zimovala časť partizánskej brigády Smrť fašizmu, obkľúčili a zapálili hitlerovské jednotky v noci zo 17. na 18. marca 1945. Z pôvodných 42 domov zostalo len 6. Po vojne základy vyhorených domov rozložených vo svahu zakonzervovali, cintorín a kaplnku upravili. V dvoch zachovaných domoch sú zriadené pamätné izby. Celé územie premenili na pamätné miesto na SNP a druhú svetovú vojnu.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa