Pamätná budova vyhlásenia Košického vládneho programu – župný dom

Poschodový reprezentačný pôvodne župný dom postavil pre sídlo správy abovsko-turnianskej župy v roku 1779 komorný staviteľ J. Langer. Symetrická fasáda barokovoklasicistickej stavby má vstup umiestnený v rizalite zdôraznenom trojuholníkovým tympanónom. Nad stĺpovým portálom je umiestnený balkón. V rokoch 1888 –- 1889 upravovali prednú časť domu, pristavali dvorné krídla a upravili zadný trakt. Na poschodí je v prednej časti budovy umiestnená reprezentačná zasadacia sieň. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby abovskej a turnianskej župy a ich miest. V tejto sieni dňa 5. apríla 1945 podpísali program prvej domácej povojnovej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, ktorý vošiel do histórie pod názvom Košický vládny program. To bol i jeden z dôvodov, prečo v rokoch 1945-1990 bola pôvodná funkcia stavby župného domu prekrytá týmto vtedy politicky aktuálnym pomenovaním.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa