Palác Klobušických, Prešov

Honosné sídlo barónov Klobušických stojí v južnej časti námestia pamiatkovej rezervácie na východnej strane Hlavnej ulice (dom č. 22). Vybudovali ho na mieste starších majerov a remeselníckych domčekov v polovici 18. stor. Dvojpodlažný neskorobarokový palác s uzavretým nádvorím má zaujímavú čelnú dlhú 11osovú fasádu. V úrovni 2. podlažia je v rozsahu 7. okenných osí bohato dekorovaná štukovou výzdobou s figurálnymi motívmi od talianskych majstrov. V kartušiach je zobrazená ústredná scéna Zvestovania Panny Márie. Excentricky umiestnený hlavný portál v prízemí je zdôraznený rozoklanou supraportou s erbom rodiny Klobušických. Súčasťou paláca bol pôvodne rozsiahly francúzsky park, siahajúci k niekdajším východným hradbám. V 1. pol. 19. stor. pôsobilo v paláci nemecké divadlo, založené lekárom S. Kriegerom.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa