Opera

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

Hoci medzníkom v histórii slovenského divadelného života je 1. marec 1920 – dátum prvého predstavenia novovzniknutého Slovenského národného divadla (SND), opera mala miesto v kultúrnom živote na území Slovenska aj v 18. a 19. storočí. V 18. storočí sa stala obľúbenou zložkou repertoáru súkromných divadiel šľachtických rodín. Z nich najvýznamnejšie boli bratislavské divadlá milovníkov opery grófov Mikuláša Eszterházyho a Jána Erdödyho, ale aj sály rodín Grassalkovichovcov (Ivanka pri Dunaji), Pálffyovcov (Bratislava), Braunschweigovcov (Dolná Krupá). Významnou udalosťou tohto obdobia bola premiéra Haydnovej opery La Canterina, ktorú v roku 1767 uviedol gróf Eszterházy na počesť návštevy cisárovnej Márie Terézie v Bratislave.
Opernú produkciu v Bratislave od 18. storočia striedavo zabezpečovali talianske, maďarské a nemecké divadelné spoločnosti. Z nich kľúčovú úlohu zohrala súkromná Erdödyho spoločnosť, ktorej repertoár sa orientoval predovšetkým na taliansku komickú i vážnu operu a na viedenskú spevohru. K najvýznamnejším udalostiam konca 18. storočia patrí uvedenie spevohry W. A. Mozarta Únos zo serailu len tri roky po jej vzniku.
Prvé bratislavské divadlo, ktoré plnilo funkciu mestskej scény, vzniklo v 60. rokoch 18. storočia na Hlavnom námestí v dome Grünes Stübel (Zelená izbička). V roku 1776 sa konečne otvorilo stále mestské divadlo, ako prvé kamenné divadlo v Hornom Uhorsku. Budovu dal na vlastné náklady postaviť gróf Juraj Csáky, mesto dalo k dispozícii pozemok a kameň na základy. Dekorácie maľoval viedenský maliar Fanti, divadelné stroje dal gróf Csáky zhotoviť vo Viedni. V roku 1861 prešla budova rekonštrukciou, no v roku 1884 ju z dôvodov prevádzkovej a najmä bezpečnostnej nedostatočnosti nechali zbúrať. Novú budovu Mestského divadla, kde od roku 1920 sídli Slovenské národné divadlo, začali stavať v roku 1885 podľa plánov architektov Hermana Helmera a Ferdinanda Fellnera. Divadlo otvorilo slávnostné predstavenie opery Ferenca Erkela Bánk Bán v podaní operného súboru z Budapešti, dirigoval sám skladateľ.
Druhým kultúrnym centrom krajiny boli od 17. storočia Košice. V roku 1789 tu bolo ako šieste divadlo v Uhorsku vybudované Mestské divadlo s hľadiskom pre takmer tisíc divákov. Účinkovali tu maďarské a nemecké divadelné spoločnosti. Budovu divadla zrúcali v roku 1894, v rokoch 1897 – 1899 postavili na jej mieste nové divadlo podľa projektov architekta Adolfa Langa. Od roku 1924 sídlilo v budove Východoslovenské národné divadlo, od roku 1945 novovzniknuté Štátne divadlo Košice.
V súčasnosti pôsobia na Slovensku tri operné divadlá – Slovenské národné divadlo (SND) v Bratislave (1920), Štátne divadlo Košice (1945) a Štátna opera v Banskej Bystrici, do roku 1993 pôsobiaca pod názvom Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (1959). V rokoch 1986 – 1998 pôsobila v Bratislave aj Komorná opera, ktorá sa orientovala na uvádzanie hraničných diel operného repertoáru – tvorbu predromantického obdobia, komorných diel klasiky 20. storočia a málo uvádzaných diel skladateľov predverdiovského belcanta.