Odporúčaná literatúra

Peter Mihálik, Vznik slovenskej národnej kinematografie 1896 – 1948 (Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1994)
Renáta Šmatláková, Katalóg slovenských celovečerných filmov 1921 – 1999 (Slovenský filmový ústav (SFÚ), Bratislava, Bratislava 1999)
Renáta Šmatláková a Martin Šmatlák, Filmové profily (Slovenský filmový ústav (SFÚ), Bratislava 2005)
Václav Macek a Jelena Paštéková, Dejiny slovenskej kinematografie (Vydavateľstvo Osveta, Martin 1997)
Václav Macek a kolektív, Slovenský hraný film 1946 – 1969 (Slovenský filmový ústav (SFÚ), Bratislava 1992)
Václav Macek a kolektív, Slovenský hraný film 1970 – 1990 (Slovenský filmový ústav (SFÚ), Bratislava 1993)