Odievanie na území Slovenska v stredoveku

Stredovek predstavuje dlhú epochu ohraničenú 5.-15. storočím. Mnohí historici označujú tento vek reforiem a viery za  najtvorivejší zo všetkých, lebo priniesol kultúru samotnú, ale zároveň sa stal aj základom jej ďalšieho rozvoja. Táto mnohotvárna etapa sa podpísala aj na vývoji módy, ktorá prešla v tomto období mnohými zmenami.