Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Žigmund Esterházy, In. Trophaeum nobilissimae domus Estoriasianae. Vienna 1700 (zdroj: Slovenské národné múzeum – knižnica)

Žigmund Esterházy, In. Trophaeum nobilissimae domus Estoriasianae. Vienna 1700 (zdroj: Slovenské národné múzeum - knižnica)

Žigmund Esterházy, In. Trophaeum nobilissimae domus Estoriasianae. Vienna 1700 (zdroj: Slovenské národné múzeum – knižnica)