Od roku 2000

Súčasná fotografia na Slovensku sa rozvíja aj vďaka nezávislej iniciatíve jednotlivcov a skupín. Od roku 2010 sa v Bratislave súbežne s Mesiacom fotografie v novembri koná OFF Festival zameraný na prezentáciu mladých autorov. Občianske združenie Photoport sa galerijnou a edičnou činnosťou venuje autorom zo strednej Európy, úzko spolupracuje s platformou Apart, ktorá publikuje ich knihy v malých nákladoch. Občianske združenie PhotoART Centrum so sídlom v Košiciach sa venuje výstavnej, prednáškovej a publikačnej činnosti s dôrazom na možnosti súčasných technológií a internetu. V roku 2011 vznikli ďalšie možnosti štúdia fotografie na Slovensku: Rudo Prekop založil Ateliér fotografie na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach. Pedagogicky sa ateliéru venovali Ľubo Stacho a Lena Jakubčáková. Profesor Jiří David založil na Akadémii umení v Banskej Bystrici Ateliér Fotomédií. Od r. 2013 ateliér vedie Milota Havránková.
Teórii fotografie a kurátorským projektom v oblasti fotografie sa okrem už spomenutých teoretikov venujú Michaela Pašteková, Lucia Fišerová, Lucia Gavulová. Postupne sa rozvíja aj zberateľská činnosť. Za najrozsiahlejšiu možno považovať zbierku Fotomédií Slovenskej národnej galérie (súčasní kurátori Aurel Hrabušický a Lucia Almášiová, 3 750 fotomediálnych diel). Ďalšie inštitúcie archivujúce a zbierajúce fotografické diela sú Stredoeurópsky dom fotografie, Slovenský národný archív, Slovenská národná knižnica a galéria Photoport. Aj v obrazovej redakcii a vo fotožurnalizme môžeme za posledných 10 rokov zaznamenať rozvoj aktivít. Tlačenej verzii časopisu .týždeň s obrazovými editormi Vladimírou Pčolovou a Róbertom Csere viackrát udelili ocenenia Picture of the Year International. Ocenenia získali za konkrétne články alebo za dlhodobo vyrovnaný vizuál časopisu, ktorý sa skladá z fotografií domácich autorov (napr. Boris Németh, Matúš Zajac a ďalší) a z akvizícií zahraničných fotografií.
Od r. 2013 fungujúca platforma MONO so šéfredaktorom – fotografom Tomášom Halászom podporuje inovatívnu a hĺbkovú žurnalistiku na Slovensku. Od r. 2012 sa pravidelne organizuje súťaž Slovak Press Photo, na ktorej ocenia domácich autorov a autorov zo strednej Európy v oblasti obrazového spravodajstva a dokumentu. Slovak Press Photo organizuje počas roka výstavy, prednášky a workshopy.