Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Viktor Oskar Tilgner: Hlava dievčaťa s vrkočmi, 1889 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_167)

Viktor Oskar Tilgner: Hlava dievčaťa s vrkočmi, 1889 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_167)

Viktor Oskar Tilgner: Hlava dievčaťa s vrkočmi, 1889 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_167)