Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Majster Pavol z Levoče: Sv. Trojica z Polomy, (Trón milosti), okolo 1520 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2262)

Majster Pavol z Levoče: Sv. Trojica z Polomy, (Trón milosti), okolo 1520 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2262)

Majster Pavol z Levoče: Sv. Trojica z Polomy, (Trón milosti), okolo 1520 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2262)