Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Spišský rezbár: Madona z Ruskinoviec, okolo 1300 (zdroj: Slovenská národna galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_1700)

Spišský rezbár: Madona z Ruskinoviec, okolo 1300 (zdroj: Slovenská národna galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_1700)

Spišský rezbár: Madona z Ruskinoviec, okolo 1300 (zdroj: Slovenská národna galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_1700)