Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Alojz Štróbl: Hlava matky, 1890–1900 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_176)

Alojz Štróbl: Hlava matky, 1890–1900 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_176)

Alojz Štróbl: Hlava matky, 1890–1900 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_176)