Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

František Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava 37, 1770–1783 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2572)

František Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava 37, 1770–1783 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2572)

František Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava 37, 1770–1783 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2572)