Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Alžbeta Güntherová-Mayerová (1905–1975) (foto Archív Pamiatkového úradu SR)

Alžbeta Güntherová-Mayerová (1905–1975), (foto Archív Pamiatkového úradu SR)

Alžbeta Güntherová-Mayerová (1905–1975), (foto Archív Pamiatkového úradu SR)