Ochrana a obnova pamiatok

Mgr. Martina Orosová

Slovensko je krajina mimoriadne bohatá na kultúrne pamiatky a historické sídla. Pochádzajú zo všetkých historických období a svojimi hodnotami sa mnohé zaraďujú medzi svetové dedičstvo ľudstva. Ich autentická podoba výnimočným spôsobom dokumentuje pohnuté európske dejiny.