Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Neznámy autor: Dáma v bielom, prelom 1820/1830, gvaš na papieri (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)

Neznámy autor: Dáma v bielom, prelom 1820/1830, gvaš na papieri (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)

Neznámy autor: Dáma v bielom, prelom 1820/1830, gvaš na papieri (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)