Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

František Esterházy, In. Trophaeum nobilissimae domus Estoriasiana, Vienna 1700 (zdroj: Slovenské národné múzeum – knižnica)

František Esterházy, In. Trophaeum nobilissimae domus Estoriasiana, Vienna 1700 (zdroj: Slovenské národné múzeum - knižnica)

František Esterházy, In. Trophaeum nobilissimae domus Estoriasiana, Vienna 1700 (zdroj: Slovenské národné múzeum – knižnica)