Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Bálová dámska toaleta, okolo 1814, Viedeň?, (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, foto I. Kostroň)

Bálová dámska toaleta, okolo 1814, Viedeň?, (zdroj: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, foto I. Kostroň)

Bálová dámska toaleta, okolo 1814, Viedeň?, (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, foto I. Kostroň)