Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Dámska bavlnená blúzka, okolo roku 1900 (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)

Dámska bavlnená blúzka, okolo roku 1900 (zdroj: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum)

Dámska bavlnená blúzka, okolo roku 1900 (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)