Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Dámske bavlnené vychádzkové šaty, okolo roku 1900 (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)

Dámske bavlnené vychádzkové šaty, okolo roku 1900 (zdroj: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum)

Dámske bavlnené vychádzkové šaty, okolo roku 1900 (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)